Klik hierop om blanco medisch getuigschrift te downloaden 

Klik hierop om uw ingevuld (en ondertekend) medisch getuigschrift up te loaden (jpeg of pdf)